Hem

FJÄLLUFT HEMMA

Ren tempererad inneluft i hela huset

MODERN INTEGRERAD VENTILATON

LUVIAN System FTX-L

Fjälluft hemma är inte så otroligt som det låter. En tilläggsinstallation av Luvian System innebär att luftrening och luftvärmepump integreras i det befintliga ventilationssystemet. Både tillförd utomhusluft och inneluften renas kontinuerligt till nivåer som annars endast återfinns i områden där påverkan från civilisationen är begränsad. Ren tempererad luft sprids effektivt till hela huset samtidigt som energiåtervinningen är maximal. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

 

REN LUFT

 

Utomhusluft blandas med inomhusluft för att därefter renas i flera steg. Modern filterteknik utnyttjas optimalt. 80-95% färre partiklar än normalt.

JÄMN TEMPERATUR

 

Luftkonditionering (Värme/kyla) är en integrerad funktion. Energinyttan från värmepump ger ett behagligt inomhusklimat på köpet året runt.

ENERGIOPTIMERING

 

Energiåtervinning sker i flera steg. Recirkulationen och reningen av inomhusluften innebär en jämnare och lägre förbrukning av värmepumpen

ENKELT UNDERHÅLL

 

Underhållet av filter sker på en centralt lätt tillgänglig plats. Inbyggda sensorer ger anvisning om när filterbyte är lämpligt. Systemet håller kanalerna rena..

LÄTT ATT ANDAS - LIVSKVALITET

FÖRDELAR

Våra avancerade mätinstrument talar om sanningen beträffande luftens kvalitet. I siffror kan vi se hur Luvian FTX-L effektivt renar både uteluft och inneluft innan den åter pumpas ut i huset. Den viktigaste och mest absoluta kvittensen för systemets effektivitet är dock de spontana kommentarerna som besökare fäller efter bara en kort stund i ett Luvian-hus. Några timmars vistelse eller en övernattning betecknas som en upplevelse.

ASTMATIKER ALLERGIKER

 

80 - 95% partikelrening gör skillnad. Hela huset blir tillgängligt med samma höga luftkvalitet. "Torrheten" i luften försvinner!

 

INOMHUSLUFTEN MÅSTE RENAS

 

Recirkulation för att effektivt och energikontrollerat ta bort odörer, emmissioner och nya partiklar genererade inomhus. Luft från tillfälligt öppna dörrar och fönster åtgärdas snabbt.

SMÅ PARTIKLAR MÅSTE TAS OM HAND

 

Behovsanpassad filtrering blir allt viktigare. Särskilt nano-partiklar har uppmärksammats som ett växande problem. Ny filterteknik är lätt att applicera.

FRAMTIDSSÄKRAD TEKNIKPLATTFORM

 

Övervakning, kontroll, styrning och enkel hantering av tekniken ger många uthålliga fördelar. Uppdatering/Uppgradering är förberedd och enkel.

ÖKAT VÄLBEFINNANDE

 

 

Inlärning och prestationer hos barn och vuxna påverkas mycket av luftkvalitet och temperatur. Ett friskt och fräscht klimat inomhus håller humöret uppe!!

PLÅNBOKEN MÅR BRA

 

 

Energiåtervinningen är mycket effektiv.

Effektuttaget från värmepump begränsas

Frånvaro, trötthet, mediciner mm. minskar. Investeringen höjer värdet på huset!

Vi samarbetar med auktoriserade

ventilationsfirmor över hela landet.

 

 

Patentansökan inlämnad

SE1551381-5

Luvian AB

Box 238

S-791 25 FALUN

 

 

+46 (0) 23-12 220

info@luvian.se

FÖLJ OSS

Sociala medier uppdaterar vi sällan

Vi jobbar med Fjälluft åt alla

Copyright © Luvian AB 2015