Temperatur     °C
Luftfuktighet    %
Vindhastighet m/s

Besökare 153
SMHI,s väderprognos för Förskolan DAL-JERK, RÄTTVIK

Välkommen

Inomhusklimatprojektet Dal-Jerks Förskola


Länsstyrelsen i Dalarnas län driver projekt kring förbättrad inomhusmiljö i skolor och förskolor. Rättviks Kommun installerar som en del av projektet en klimatanläggning för bättre inomhusluft i Dal-Jerks Förskola. Satsningen genomförs med hjälp av finasiering från Region Dalarna och installeras av Luvian AB.

Anläggningen innebär att all luft, både tillkommande och befintlig, kontinuerligt renas till minst 96% samtidigt som luften innan den trycks ut i lokalen värms eller kyls efter behov. Detta resulterar i jämnare temperatur, högre luftfuktighet och renare luft.

En viktig del av projektet är att kontinuerligt mäta och jämföra nivåer mellan ombyggnationen, ej ombyggda delar och utomhus. Mätningarna kommer att visa synkroniserade och zoomningsbara resultat för:

- Temperatur
- Luftfuktighet
- Koldioxid
- Partikelmängder
- Partikelantal
- Främmande ämnen
   (TVOC, Formaldehyd)

Förhoppningen är att personal och elever kommer att uppleva en märkbar skillnad och ett ökat välbefinnande. Reaktionerna från astmatiker och allergiker är särskilt angeläget att få ta del av. Kanske kan även en minskad sjukfrånvaro redovisas som resultat av projektet. Vi kommer att regelbundet rapportera mätresultat, intressanta iaktagelser och upplevelser som redovisas av personal och elever.

Försöket kommer att pågå under ett kalenderår för att få med alla säsongsvariationer.

Sensorer

Graferna uppdateras var 10:e minut. Klicka på Youtube-ikonen för en snabb instruktion.

Rapporter och händelser

Mäta är bra
Åtgärda är bättre

Vecka 23 påbörjas ombyggnaden av Marängen. Projektet har blivit något försenat pga Corona-situationen. Vi missar en del av Pollen-säsongen. Men Bättre sent än aldrig!

Vecka 17

Multifunktionell lösning

Enkät Mars

"Luvian Climate Management". Egenutvecklad lösning för högsta säkerhet och funktionalitet. Monitorerar kontinuerligt status och lagrar information om temp, luftfuktighet, energiförbrukning och underhållsbehov.

Pollenvecka

SEMPHORE-mätning

Vi har via Karolinska Institutet (KI)

Radonmätning

Dokument

Här publicerar vi läsvärda dokument, länkar mm, som har någon anknytning till projektet. Vi tar också tacksamt emot förslag och material som är relevant och intressant att publicera.

Svensk Ventilation

Är luften dubbelt så bra blir Du dubbelt så smart !

Läs mer

Tidningen Energi&Hälsa

Dålig luft kan ge ADHD och sämre impulskontroll.

Läs mer

Läkartidningen

Partiklar som bärare av Virus och Baciller

Läs mer

Klimat-parametrar

Hur påverkar olika klimatparametrar vårt välbefinnande, vår hälsa och vår produktivitet

Läs mer

Läkartidningen

Dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet

Bättre betyg i hälsosamma klassrum

Läs mer

Aktiva Filter &
Passiva Filter

Partiklar, Virus och Baciller!
- Fånga in och lagra ?
- Eller bränn upp !

Läs mer

Akademiska Sjukhuset

Partiklar i inomhusluften.

Läs mer

Kontakt

Dal-Jerks Förskola, Järnvägsgatan 16, RÄTTVIK
För mera information och eventuell besöksbokning vänligen
kontakta någon av nedanstående.

Kontaktpersoner

Ebbe Evbjer, VD, Rättviks Fastigheter AB

Pål Fröyen, Fastighetschef, Rättviks Fastigheter AB

Marit Ragnarsson, Projektledare, Länsstyrelsen Dalarna

Stefan Lysén, Leverantör, Luvian AB

Skicka ett meddelande


 
 
© Luvian AB 2020