14863 Avläsn. (10 dgr)
Ulf Rosen

** Luvian LAQ II TEST **

LAQ-0200   

Hallen vid O790MT7
 
Ulf Rosen

Datum:  2020-02-18
 
 
 

Hallen vid O790MT7

 
Temperatur °C
Luftfuktighet %
LAQ-0200
(14863 Avläsningar)
Sida 1 (3)
Powered by Luvian
 

 
Ulf Rosen

Datum:  2020-02-18
 
 
 

Hallen vid O790MT7

 
Partiklar PM1, PM2.5, PM10 μg/m3
Koldioxid CO2 ppm
LAQ-0200
(14863 Avläsningar)
Sida 2 (3)
Powered by Luvian
 

 
Ulf Rosen

Datum:  2020-02-18
 
 
 

Hallen vid O790MT7

 
Antal Partiklar MILJONER /m3
VOC Formaldehyd ppm (ej aktiv)
LAQ-0200
(14863 Avläsningar)
Sida 3 (3)
Powered by Luvian