Varför ska jag installera LUVIAN System i mitt hus?

Problemen med smutsigare uteluft och alltmer farliga små partiklar har länge varit känt. Inomhusluftens renhet börjar nu hamna i fokus då den påverkar oss dagligen. 25% av svenska folket lider av allergier och astma och vistas större delen av dygnet inomhus, därför är behovet av ett ”rent hus” oerhört viktigt. Punktvisa insatser som exempelvis luftrenare löser problemet på liten yta, men det gör LUVIAN System i hela huset.

Vad är LUVIAN System?

Detta är det moderna småhusets infrastruktursystem. LUVIAN System är en heltäckande lösning som installeras tillsammans med vilken energikälla som helst och ger dig ett mycket komfortabelt inomhusklimat. LUVIAN System påverkar hela huset, alla rum blir renade, tempererade och syresatta, du får fjälluft hemma.

Det integrerade systemet uppfyller och överträffar alla moderna krav på värmeåtervinning och energieffektivitet. Samtidigt är det väl förberett att möta framtida krav och dra nytta av tekniska landvinningar och möjligheter.

Värme

Att värma luft och sprida ut i ett hus är det överlägset mest energieffektiva värmesystemet. Det märks tydligt i mätningar och inte minst på elräkningen. Det sker en jämn spridning i ventilationskanalerna till alla rum och med hjälp av recirkulationen anpassas temperaturen vilket annars är den främsta anledningen till både yttre och inre temperaturförändringar.

Varför är det bättre med luftburen värme?
Golvvärme är idag populärt men för med sig en del nackdelar, som att trägolv spricker, mattor isolerar, överföringsförluster och en tröghet i värmesystemet. Tack vare att LUVIAN System bygger på kontrollerade inflöden undviker vi okontrollerade kallras från öppna ventiler, håligheter, fönster m.m. vilket annars är den främsta anledningen till svala golv.

Det är dock möjligt att ha golvvärme samt komfort-värme i hela huset.

Luftkonditionering
(Kyla på köpet)

Fungerar precis som värme fast tvärtom. Istället för att värma luften innan den skickas ut i alla rum så används samma värmepump för att skapa kyla. Installationskostnaden för luftkonditionering i ett LUVIAN-hus är alltså 0 kr. Det kan bli en liten extra summa på elräkningen under högsommaren (vanligtvis 100 kr/månad).

Slipp myggen! På sommaren kan du hålla dina fönster stängda och njuta av ett tyst, myggfritt och svalt sovrum.

Central luftrening

LUVIAN System har en stor luftrenare inbyggd som en del i ventilationssystemet. Den renar inte bara tilluften som kommer via ventilationen utan också den luft som recirkuleras inomhus. Även den luft som måste in då köksfläkten startats renas genom att LUVIAN Systems ”nolltryckskanal” mynnar i anslutning till recirkulationsintaget. På så sätt trycks ren luft ut i hela huset. Det blir alltså inte bara rent i ett rum utan i samtliga.

Stadsluft ute – fjälluft inne

Att utomhusluften har värden på 20-80 miljoner partiklar/m3 är inget ovanligt och det är inte något man vill ha inomhus. Dessa partiklar fastnar i näsan, svalget eller går ner i lungorna. Med LUVIAN System kan din inomhusluft bli 98% renare än utomhusluften, du får då ren fjälluft inne. Luften renas i flera steg genom en filterstack som anpassas efter dina önskemål och behov. Detta är extra bra för dig med astma eller allergi!

Är det bara bra för hälsan?
Nej, det är inte bara din hälsa som mår bra av ren luft, det gör även ditt hus. Med denna luftrening hålls hela infrastrukturen ren och kräver minimalt underhåll. Det påverkar även luftfuktigheten, du slipper problemet med ”torr luft” på vintern, som beror på ökad mängd partiklar i luften.

Läs om hur en astmatiker mår i ett LUVIAN-hus

Recirkulation

Rekursiv recirkulation är en avgörande komponent i LUVIAN System. Recirkulationen renar kontinuerligt tillkommande luft utifrån och befintlig inomhusluft från odörer, emissioner och partiklar. Den sprider även värme och kyla effektivt i hela huset och drar nytta av naturliga värmekällor, som exempelvis braskaminer och människor. Den anpassar sig snabbt och effektivt till förändringar i omgivningen, exempelvis temperaturnivåer.

Slipp myggen! På sommaren kan du hålla dina fönster stängda och njuta av ett tyst, myggfritt och svalt sovrum.

Installation – Bygga nytt eller bygga om?

Nyinstallation i småhus

LUVIAN System kräver att det moderna från och tilluftssystemet med energiåtervinning (FTX) installeras. Full kontroll av både tilluft och frånluft är en förutsättning för både värme/kyla och luftrening. Någonstans i huset behöver ett utrymme göras tillgängligt motsvarande en garderob (60×60) för blandningskammaren (LUVIAN Hub). Utöver detta är det bara några ytterligare detaljer att tänka på.

  • Kontrollera kanaldimensioneringen för tilluften
  • Tilluftskanalerna ska kondensisoleras
  • En kanal för tryckbalansen skall dras in i anslutning till recirkulationsintaget
  • Golvvärme ska endast installeras för komfort i exempelvis badrum, förslagsvis installeras då en elslinga

Att installera LUVIAN System och ha vår skylt på husfasaden ger dig både bättre livskvalitet och ett högre värde på ditt hus

 

Ombyggnad av småhus

I dem mer primitiva ventilationsinstallationer krävs både eftertanke och noggrann planering. Rena självdragssystem behöver en total nyinstallation medan man i frånluftssystem (F) eventuellt kan utnyttja befintliga frånluftskanaler. I från och tilluftssystem (F/T) kan i vissa fall alla kanaler vara anpassningsbara. Även befintliga FTX-installationer kan med fördel uppgraderas till LUVIAN FTX-L.

Läs mer om våra installationer i vårt produktblad