Gör kraftiga energibesparingar med LUVIAN System

Installerar du LUVIAN System innebär det en kraftig energibesparing. Alla jämförelser vi gjort visar på stora skillnader. Varför är det så?

  • Främsta anledningen är att systemet är luftburet. Det minskar förluster kraftigt som annars lätt uppstår i vätskeburna system.
  • Recirkulationen innebär energiåtervinning, den bidrar också till effektiv spridning av energin.
  • Luftburen värme minskar risken för kallras.
  • Ett luftburet system regleras snabbare än ett vätskeburet system vid snabba temperaturförändringar.
  • Ren luft innebär färre partiklar som binder upp värme och därefter försvinner ut vid luftomsättning.
  • Behovet att öppna fönster för att ”vädra och släppa in frisk luft” försvinner i ett LUVIAN-hus.